ysu.am Desktop Screenshot

Ysu Am | ԵՊՀ - Yerevan State University

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1 Հեռախոս` (+37460) 710000, Ֆաքս` (+37410) 554641 Էլ.փոստ` [email protected] http://www.ysu.am/main/

22.03.2020 05:32:10

REGISTAR AND REGISTRANT DATAS
Registrant Name: Domain Privacy (has 46,602 domains)
Registrant Org:
Registrant Mail: [email protected] (has 8,764 domains)
Registrant Country: ARMENIA (has 24,007 domains)
Registrar: Alldomains, LLC (has 12,855 domains)
Status: active
Created Date: 1999-07-23 00:00:00
Updated Date: 2018-05-30 00:00:00
Expires Date: 2020-04-15 00:00:00
KEYWORDS
Հասցե` ՀՀ ք. Երևան 0025 Ալեք Մանուկյան 1 Հեռախոս` (+37460) 710000 Ֆաքս` (+37410) 554641 Էլ.փոստ` [email protected]
NS DATAS
NAMESERVER IP COUNTRY FIND
dns1.web.am 217.113.2.45 Armenia 1 domain finds
ns.ysu.am 89.249.207.225 Armenia 4 domain finds
WEBSITE CRAWL DATAS
Server Type: Apache
Http Code: 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
keywords Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1 Հեռախոս` (+37460) 710000, Ֆաքս` (+37410) 554641 Էլ.փոստ` [email protected]
description Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1 Հեռախոս` (+37460) 710000, Ֆաքս` (+37410) 554641 Էլ.փոստ` [email protected]
og:image http://www.ysu.am/main/thumbs/200x200/fLbdh6h0lKjkl0q4DBysxr5n2l.jpg
DNS DATAS
HOST TYPE CLASS TTL EXTRA
ysu.am A 4861 IN :
ysu.am NS 14263 IN :
ysu.am NS 14263 IN :
GEOIP DATAS

Domain Ip is 217.113.2.45, and hosted AS16190 WEB LLC Yerevan city.

HEADER DATAS
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 22 Mar 2020 02:11:36 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.5.10
Set-Cookie: ysu=2e3e0288dee0e130accc0d0fe7cf9487; path=/
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Keep-Alive: timeout=5, max=99
Connection: Keep-Alive
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html
WHOIS DATAS